ویدآموز | فیلم آموزشی - مشاهده دانلود رایگان

خوش آمدید

آموزش زبان برنامه نویس HTML5


 • 04:25 آموزش زبان HTML5 - جلسه 18 - frame in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 18 - frame in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 34 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش هجدهم آموزش Html5 در مورد ایجاد frame ها در Html صحبت می کنیم. از frame ها برای بار گزاری یک صفحه درون صفحه دیگر استفاده می کنیم. برای ایجاد این صفحات از تگ ‍ استفاده می کنیم و با استفاده از اتریبیوت src آدرس صفحه مورد نظر را برای نمایش در درون صفح

 • 13:22 آموزش زبان HTML5 - جلسه 17 - anchor-links in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 17 - anchor-links in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 25 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش هفدهم آموزش Html5 در مورد ایجاد لینک به نقاط مختلف یک صفحه وب(anchor-links) صحبت می کنیم. با ایجاد anchor-links در صفحه وب می توانید بدون این که اسکرول کنید به نقاط مختلف صفحه دسترسی پیدا کنید که این کار را با به کار گیری اتریبیوت های href و id و ب

 • 05:36 آموزش زبان HTML5 - جلسه 16 - meta in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 16 - meta in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 30 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش شانزدهم آموزش Html5 در مورد فارسی نویسی در html صحبت می کنیم که توسط تگ meta با اتریبیوت های http-equiv و content انجام می شود که درون تگ head قرار می گیرد. با قرار دادن charset=utf8 به عنوان مقدار اتریبیوت content می توانیم از عبارات فارسی در صفحه

 • 05:31 آموزش زبان HTML5 - جلسه 15 - favicon in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 15 - favicon in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 22 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش پانزدهم آموزش Html5 در مورد ساختار و چهار چوب اصلی Html صحبت می کنیم که به کار برد و جایگاه تگهای html, head و body مربوط می شود و بعد از این موضوع به ایجاد favicon می پردازیم که در واقع ایکن کوچکی است که کنار عنوان صفحه وب در قسمت تب مرورگر قرار د

 • 10:29 آموزش زبان HTML5 - جلسه 14 - abbreviation in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 14 - abbreviation in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 20 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش چهاردهمآموزش Html5 در مورد تگ های abbr,cite,hr صحبت می کنیم. تگ abbr که abbreviation گفته می شود جهت توضیح در مورد عبارات انحصاری و مخفف استفاده می شود. تگ cite هم برای معرفی یک اثر به کار می رود به طوری که معرف نام و صاحب اثر می باشد. از تگ hr زما

 • 05:34 آموزش زبان HTML5 - جلسه 13 - Comment in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 13 - Comment in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 21 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش سیزدهم آموزش Html5 در مورد comment ها در Html صحبت می کنیم. تشخیص بخش های مختلف کدهای Html در یک صفحه وب بسیار دشوار است اما با وجود comment ها که مطالب مهمی را در مورد تگ ها بیان می کنند که معمولا در بین کدها قرار دارند باعث می شود که دیگر دچار ای

 • 07:05 آموزش زبان HTML5 - جلسه 11 - special characters in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 11 - special characters in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 19 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش یازدهم آموزش Html5 در مورد special characters یا کاراکتر های ویژه در Html صحبت می کنیم. کاراکتر های ویژه نشانه ها یا علائمی هستند که بر روی صفحه کلید وجود ندارند مانند علائم ریاضی، حروف یونای، اشکال و نماد های خاص که باید به صورتی وارد شوند که مرور

 • 08:31 آموزش زبان HTML5 - جلسه 10 - div & span & id & class in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 10 - div & span & id & class in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 21 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش دهم آموزش Html5 در مورد تگ های عمومی و صحبت می کنیم که تفاوت آنها در inline level و block level بودن آنها است. در ادامه به معرفی Attribute های “id” و “class” می پردازیم. از id” Attribute” زمانی استقاده می کنیم که تنها یک عنصر با نام خاص در صفحه وب

 • 09:22 آموزش زبان HTML5 - جلسه 9 - inline & block in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 9 - inline & block in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 20 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش نهم آموزش Html5 در مورد عناصر inline level و block level صحبت می کنیم. تگ های inline level تگ هایی هستند که میتوانند در کنار تگ های inline level دیگر قرار بگیرند و تنها فضایی را اشغال میکنند که دارای محتوا می باشند و هیچ فضای اضافه ای را اشغال نمی

 • 06:44 آموزش زبان HTML5 - جلسه 8 - inspect element in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 8 - inspect element in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 29 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش هشتم آموزش Html5 به بررسی inspect element در Html می پردازیم. بررسی کد ها توسط inspect element به شما این امکان را می دهد که هنگام طراحی وب سایت، همزمان با ویرایش کد های Html و Css تاثیر آن را روی قالب وب سایت مشاهده کنید همچنین در مواقعی که با مشک

 • 12:19 آموزش زبان HTML5 - جلسه 7 - img in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 7 - img in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 32 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش هفتم آموزش Html5 در مورد استفاده از عکس ها در Html توسط تگ img صحبت می کنیم و به معرفی برخی صفات مانند src,alt,title,width و height می پردازیم و درمورد فواید صفت alt در رابطه با سئو سایت صحبت می کنیم در پایان نیز می پردازیم به این که چگونه می توانی

 • 03:15 پربیننده آموزش زبان HTML5 - جلسه 6 - mailto in html

  آموزش زبان HTML5 - جلسه 6 - mailto in html

  توسط آموزش سرا اضافه شده در 397 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  در بخش ششم آموزش Html5 در مورد ایجاد لینک ارسال ایمیل در صفحات وب صحبت می کنیم. برای این کار از عبارت “:mailto” استفاده می کنیم به طوری که وقتی کاربران روی لینک ارسال ایمیل کلیک کنند بدون نیاز به وارد کردن آدرس ایمیل می توانند اقدام به ارسال ایمیل کنند.

  ویژه