ویدآموز | فیلم آموزشی - مشاهده دانلود رایگان

خوش آمدید

آموزش نرم افزار Solidworks


 • 05:58 آموزش استفاده از آیتم spline در نرم افزار solidworks

  آموزش استفاده از آیتم spline در نرم افزار solidworks

  توسط ویدآموز اضافه شده در 59 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  آموزش نرم افزار تخصصی Solidworks موضوع : آموزش استفاده از آیتم spline در این بخش با ستفاده از ایتم spline در قسمت اسکچ میتونیم منحنی هایی ترسیم کنیم که قابلیت تغییر بعد از ترسیم را هم داراست

 • 03:12 آموزش استفاده از آیتم rectangle در نرم افزار solidworks

  آموزش استفاده از آیتم rectangle در نرم افزار solidworks

  توسط ویدآموز اضافه شده در 26 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  آموزش نرم افزار تخصصی Solidworks موضوع : آموزش استفاده از آیتم rectangle در این بخش با استفاده از ایتم rectangle در قسمت اسکچ میتوانیم با آپشن های متفاوتی چهار ضلعی هایی ترسیم کنیم

 • 03:10 معرفی نرم افزار Solidworks

  معرفی نرم افزار Solidworks

  توسط ویدآموز اضافه شده در 35 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  آموزش نرم افزار تخصصی Solidworks موضوع : معرفی نرم افزار Solidworks در این بخش به معرفی نرم افزار طراحی Solidworks میپردازیم

 • 03:09 آموزش ترسیم خط در نرم افزار solidworks

  آموزش ترسیم خط در نرم افزار solidworks

  توسط ویدآموز اضافه شده در 34 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  آموزش نرم افزار تخصصی Solidworks موضوع : آموزش استفاده از آیتم line در این بخش با استفاده از ایتم centerline هم به عنوان خط و نقطه میتوان در قسمت اسکچ استفاده کرد و هم به عنوان یک محور برای حجم دادن اسکچ

 • 03:32 پربیننده آموزش رسم دایره در نرم افزار solidworks

  آموزش رسم دایره در نرم افزار solidworks

  توسط ویدآموز اضافه شده در 106 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  آموزش نرم افزار تخصصی Solidworks موضوع : آموزش استفاده از آیتم circle در این بخش با ستفاده از ایتم circle در قسمت اسکچ میتوانیم به دو روش دایره ترسیم کنیم

 • 03:21 آموزش استفاده از آیتم arc در solidworks

  آموزش استفاده از آیتم arc در solidworks

  توسط ویدآموز اضافه شده در 18 مرتبه مشاهده شده / 0 پسندیدن

  آموزش نرم افزار تخصصی Solidworks موضوع : آموزش استفاده از آیتم arc در این بخش با ستفاده از ایتم آرک در قسمت اسکچ میتوانیم انواعی از کمان ها را ترسیم کنیم